Průběh léčby


Vyšetření

Když klient poprvé přijde ke mě do poradny, čeká ho vstupní vyšetření, které obvykle trvá kolem hodiny a půl až dvou hodin. Jde o rozhovor, při kterém se vhodně zvolenými otázkami snažím zjistit základní esenci klientova problému. Co mě hlavně zajímá, je mentální stránka člověka, tzn. jaký je, jak reaguje na různé konfliktní situace, jeho pocity, strachy, sny, touhy, záliby…. Také probíráme jeho zdravotní stav, průběh a četnost nemocí a různých fyzických potíží. Pokud se v průběhu vyšetření dotkneme záležitostí, o kterých má klient problém hovořit, naprosto to respektuji.

Cílem tohoto vyšetření je základní zmapování klientových problémů a navrhnutí léčby.

Kontrola

Obvykle zvu své klienty přibližně za měsíc na kontrolní vyšetření, při němž hodnotím, jak vybraný lék působí, co se změnilo fyzicky, ale i v jeho vztazích, pohledu na život a lidi kolem sebe… Dle stavu klienta a průběhu léčby upravuji dávkování, potenci léku nebo i samotný lék.

Pokud se v průběhu léčby vytáhne na povrch problém, se kterým se klientova léčba zastaví, doporučuji kineziologický odblok, který pomůže dalšímu zdárnému léčení.

Cíl léčby

Léčba klienta postupně vylaďuje na jeho energetickou frekvenci, která je jemu vlastní, propojuje ho se sebou samým. Jinými slovy se člověk díky léčbě vrací k vlastní intuici, k vlastnímu Já. Tím se propojují tři aspekty člověka - duše, mysl a tělo, tzn. že fyzický nebo mentální problém, se kterým klient přišel, odezní.

Homeopatické zhoršení

V procesu vylaďování (léčení) se mohou vracet již zapomenuté a nezpracované zážitky, emoce a také nedořešené nemoci (říká se tomu "homeopatické zhoršení"), kterými si klient postupně prochází a zpracovává je tak, že dojde k uvědomění. Tím se člověk očišťuje od starých nánosů (starých systémů přesvědčení), které ho blokují jednat tak, jak cítí. Pokud toto "zhoršení" trvá dlouho nebo ho klient špatně snáší, vyberu Bachovy esence, které mu pomohou zhoršené emoce rychleji rozpustit.

Doba léčení

Hlavní důraz v léčbě kladu na začátek, tj. na prvních asi 5 - 6 měsíců. V tomto období začne člověk více vnímat sebe, své potřeby, dokáže se lépe rozhodovat a hlavně zjistí, co mu alternativní léčba může nabídnout. Obvykle po tomto období nechávám na klientovi, aby svou léčbu řídil dle svých pocitů a potřeb.

Mám různé zkušenosti s dobou léčby. Jsou lidé, kterým stačí 3 měsíce a jejich fyzický problém odezní. Některým to trvá třeba 2 roky. Záleží na každém z nás, na energii člověka, na věku, stupni patologie (fyzických nebo psychických potíží) a také chuti pracovat sám na sobě.

Homeopatická léčba totiž vyžaduje od člověka plné nasazení. Může vyléčit jen toho, kdo je ochotný ke změně.