Bachova květová terapie

Esence mám hodně ráda :-). Jsou jemné, něžné a zároveň velmi uzdravující.

Já mám k dispozici Bachovy květové esence, které pomáhají člověku rozpouštět tzv. negativní emoce - hněv (zlost, zloba, naštvanost), strachy (napětí, úzkost), smutek (žal, lítost, sebelítost), žárlivost, závist, nenávist, křivdu (pocit nespravedlnosti), očekávání (starosti, úzkosti), překvapení (šok, nečekané situace), nedůvěra, znechucení (hnus). Člověk získá více energie, má zdravý pohled na život, cítí se více v pohodě, posílí se mu sebevědomí, umí se rozhodovat, stojí si sám za sebou…

Bachovy esence jsou vyrobeny z květů planě rostoucích stromů a keřů a proto nemají žádné vedlejší účinky. Díky tomu mají velmi široké použití. Dávám je dětem (osvědčily se mi u nespavosti, žárlivosti na sourozence, problémy s usínáním, špatná adaptace ve školce), těhotným maminkám (strach z porodu, podrážděnost, úzkost) i šestinedělkám (na poporodní depresi), zvířátkům i kytičkám. Velmi se mi osvědčily u depresivních stavů nebo v kombinaci s jinou hloubkovou léčbou (při tzv. "homeopatickém zhoršení" nebo když v kineziologii narazíme na problém, který potřebujeme rozpustit).

Bachovy esence Vám mohu vybrat i bez rozhovoru, naladím se na Vaši energii či energii Vašich blízkých a tu správnou kombinaci Vám namíchám. Cena za lahvičku je 300 Kč a je zhruba na měsíc užívání.