Intuitivní kineziologie

Moje kineziologická práce vychází z klasické kineziologie „One brain“, kterou jsem několik let praktikovala. Postupem času přerostla do ryze intuitivní práce s klientem. Při kineziologickém sezení se nalaďuji na Vaši energii a nechám se tedy vést tím, co právě potřebujete řešit a co jste momentálně schopni zpracovat. Vaše tělo nám totiž o Vás prozradí více, než o sobě víte Vy samotní na vědomé úrovni. Máte v každé buňce Vašeho těla zapsáno vše, co jste prožili, co Vás trápí, co Vám dělá radost, co je důležité teď a co potom. Váš problém můžeme odblokovat za jedno jediné sezení, nebo někdy třeba také za tři. Záleží to na mnoha podmínkách. Na Vaší energii, na tom, jak jste momentálně připraveni danou změnu zpracovat, na tom, s jak hluboce zakořeněným problémem přicházíte…Každopádně je to vždycky v souladu s Vámi :-).

Kineziologie je rychlá a velmi účinná metoda k odstranění „starých systémů přesvědčení“, které jsme v průběhu života získali a které nás blokují v přítomnosti dělat to, co chceme a cítíme.

Jeden můj klient měl problém říct svůj názor ve společnosti více lidí. Začalo to už na střední škole – ve třídě, v partě lidí. Chtěl něco poznamenat, říct a nemohl k tomu najít odvahu. Nikdy si nebyl jistý, zda to, co si myslí, není „blbost“. Pak to, co chtěl říct, řekl někdo jiný a druzí na to reagovali pochvalně, že je to dobrý nápad. Byl naštvaný sám na sebe, že to neumí jinak. Vrátili jsme ve fantazii na základní školu, kde ho vyvolal učitel a zkoušel ho u tabule před celou třídou. Klient tenkrát něco odpověděl, co učitel svou poznámkou zesměšnil („No, tak to jsi vymyslel pěknou blbost.“). Celá třída se rozesmála a chlapec získal zkušenost nebo jinak řečeno „systém přesvědčení“ – před skupinou lidí nemohu říct svůj názor, poznatek, vědomost, protože by se mi mohli smát, protože říkám blbosti. Klientovi se to promítalo i v práci, kdy ve skupině spolupracovníků nebyl schopen říct svůj názor nahlas, protože v tu chvíli, která se podobá té původní ve škole, se mu automaticky odpojí přední mozek a on nejedná, ale reaguje. Znamená to, že reaguje tak, aby přežil, tj. neřekne svůj názor, aby se nezesměšnil.

Další klient doma často slyšel, že to či ono nemá dělat, že je to moc těžké, že to zatím nezvládne. On získal systém přesvědčení, že se raději nemá do ničeho pouštět, že by to stejně nezvládl. A to byla odpověď, proč nebyl schopen pustit se do něčeho nového, i když má spoustu nápadů na změny.

Kineziologie je velmi účinný nástroj, jak tento systém přesvědčení změnit. Intuitivním naladěním se na Vaši energii a na Vaše tělo zjistím informace potřebné k vybavení si situace, která zapříčinila problém, s nímž klient přichází nebo situaci, na které to nejlépe může člověk změnit. Často také pracujeme ve fantazii s abstraktními obrazy.

Kineziologie nám nabízí mnohé nástroje, které pomohou klientovi tento starý systém přesvědčení nahradit novým. Ten umožní člověku rozhodovat se a jednat v souladu se sebou samým.

Od tohoto okamžiku už nereagujeme stále stejně jako dřív, ale díky „novému systému přesvědčení“ můžeme jednat bez stresu. Projeví se to tak, jako např. u mého klienta, že ve skupině lidí začal beze strachu říkat své názory. Nebo další klient se pustil v práci do nového projektu a zvládl ho velmi dobře.